• norges største hobbybutikk
  • fri frakt over 1250.-
  • rask levering

Marabu Alcohol Ink - Metallic-silver, 20 ml

Marabu Alcohol Ink - Metallic-silver, 20 ml
Varenr.
MG69858
Pris
kr 62,00

Kvantumsrabatt

Loading...
Alcohol ink set, 5 deler
Alkoholblekk fra Marabu i flotte farger til forskjellige teknikker, enten det er for lerret eller på yupo-/gloss papir. Blekket krever papir / overflater som er enten av plast, glass eller behandlet med medium som gjør at det ikke trenger gjennom en porøs bakgrunn. Fareidentifikasjon: Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpenflamme/ varme overflater. Røyking forbudt. Vask hendene grundig etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Bruke vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Se også

Tim Holtz: Dockside Alcohol Ink, 3/Pkg
Varenr.
TAK25962
Pris
kr 129,00