Finnabair - Art Alchemy Metallique Wax Graphite

Finnabair - Art Alchemy Metallique Wax Graphite
Varenr.
PRI968403
Pris
kr 125,00

Kvantumsrabatt

Loading...
For metallisk effekt
Metallik voks som gir en antikk, matt effekt. Smør på med finger, svamp eller pensel, og helt unike effekter på prosjektet ditt. Brukes ofte på lerret, mixed media og også til papirhobby. Trenger ikke å fikseres i etterkant. Fareidentifikasjon: H302 - Farlig ved svelging, H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon, H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet, H410 - Meget giftig for liv i vann. Gorgeous, wax-based antiquing paste with a unique, matte look! Matte Wax has a special, opaque, covering and permanent finish. It will give you generous colour and matte, vintage-looking results on both dark and light coloured surfaces and turning your artwork into a real treasure. Great for applying with your fingers, sponges, dabbing brushes and soft fabric. Perfect for adding colour and finishing touches to mixed-media and home décor projects. Works on most popular surfaces and elements giving the permanent, water-resisting finish which doesnt require sealers.

Se også

Prima: Vintage Gold - Art Alchemy Metallique Wax
Varenr.
PRI63958
Pris
kr 125,00
Prima: White - Art Basics Heavy Gesso
Varenr.
PRI961374
Pris
kr 239,00
Prima: Vintage Silk - Art Alchemy Opal Magic Wax
Varenr.
PRI64283
Pris
kr 125,00