• norges største hobbybutikk
  • fri frakt over 1250.-
  • rask levering

Simple and Basic - Metallic Bronze Ink, 20 ml

Simple and Basic - Metallic Bronze Ink,  20 ml
Varenr.
SBI002
Pris
kr 92,00

Kvantumsrabatt

Loading...
Aloholbasert blekk, 20 ml

Metallisk blekk fra Simple and Basic som er tørker raskt, syrefri alkohol blekk. Fareidentifikasjon: Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpenflamme/ varme overflater. Røyking forbudt. Vask hendene grundig etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Bruke vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Se også

Tim Holtz: Alcohol Ink Blending Pen-Empty
Varenr.
TAP66408
Pris
kr 79,00
Tim Holtz: Alcohol Ink Storage Tin
Varenr.
TAC58618
Pris
kr 125,00