• norges største hobbybutikk
  • fri frakt over 1250.-
  • rask levering

Simple and Basic - Metallic Silver Ink, 20 ml

Simple and Basic - Metallic Silver Ink,  20 ml
Varenr.
SBI003
Pris
kr 92,00

Kvantumsrabatt

Loading...
Aloholbasert blekk, 20 ml

Metallisk blekk fra Simple and Basic som er tørker raskt, syrefri alkohol blekk. Fareidentifikasjon: Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpenflamme/ varme overflater. Røyking forbudt. Vask hendene grundig etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Bruke vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Se også

Marabu Alcohol Ink - Brown, 20 ml
Varenr.
MG69810
Pris
kr 62,00
Adirondack Alcohol Ink - Espresso, ca. 15ml
Varenr.
TIM22039
Pris
kr 49,00
Adirondack Alcohol Ink - Lettuce, ca. 15ml
Varenr.
TIM22077
Pris
kr 49,00