Finnabair: Rusty Brown Art Alchemy Matte Wax .68 Fluid

Finnabair: Rusty Brown Art Alchemy Matte Wax .68 Fluid
Varenr.
PRI67888
Pris
kr 125,00

Kvantumsrabatt

Loading...
Metallik voks som gir en antikk, matt effekt. Smør på med finger, svamp eller pensel, og helt unike effekter på prosjektet ditt. Brukes ofte på lerret, mixed media og også til papirhobby. Trenger ikke å fikseres i etterkant. Fareidentifikasjon: H302 - Farlig ved svelging, H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon, H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet, H410 - Meget giftig for liv i vann.
Gorgeous, wax-based antiquing paste with a unique, matte look! Matte Wax has a special, opaque, covering and permanent finish. It will give you generous colour and matte, vintage-looking results on both dark and light coloured surfaces and turning your artwork into a real treasure. Great for applying with your fingers, sponges, dabbing brushes and soft fabric. Perfect for adding colour and finishing touches to mixed-media and home décor projects. Works on most popular surfaces and elements giving the permanent, water-resisting finish which doesn’t require sealers.

Se også

Finnabair - Peacock Art Alchemy Matte Wax
Varenr.
PRI966775
Pris
kr 125,00
Finnabair - Old Denim Art Alchemy Matte Wax
Varenr.
PRI966768
Pris
kr 125,00