• norges største hobbybutikk
  • fri frakt over 1250.-
  • rask levering

Simple and Basic - Opaque White Ink, 20 ml

Simple and Basic - Opaque White Ink,  20 ml
Varenr.
SBI001
Pris
kr 92,00

Kvantumsrabatt

Loading...
Aloholbasert blekk, 20 ml

Metallisk blekk fra Simple and Basic som er tørker raskt, syrefri alkohol blekk. Fareidentifikasjon: Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpenflamme/ varme overflater. Røyking forbudt. Vask hendene grundig etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Bruke vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Kunder kjøpte også

Se også

Couture Creations: Alcohol Ink Pearl Sepia 12ml
Varenr.
CO727372
Pris
kr 53,00
Adirondack Alcohol Ink - Everglades, ca. 15ml
Varenr.
TAL70160
Pris
kr 49,00
Adirondack Alcohol Ink - Patina, 15 ml
Varenr.
TAL52609
Pris
kr 49,00