• NORGES STØRSTE HOBBYBUTIKK
  • FRI FRAKT OVER 1000.-
  • RASK LEVERING

Simple and Basic - Opaque White Ink, 20 ml

Simple and Basic - Opaque White Ink,  20 ml
Varenr.
SBI001
Pris
kr 92,00

Kvantumsrabatt

Loading...
Aloholbasert blekk, 20 ml

Metallisk blekk fra Simple and Basic som er tørker raskt, syrefri alkohol blekk. Fareidentifikasjon: Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpenflamme/ varme overflater. Røyking forbudt. Vask hendene grundig etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Bruke vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Kunder kjøpte også

Simple and Basic - Metallic Bronze Ink,  20 ml
Varenr.
SBI002
kr 92,00
Simple and Basic - Metallic Silver Ink,  20 ml
Varenr.
SBI003
kr 92,00
Simple and Basic - Metallic Gold Ink,  20 ml
Varenr.
SBI004
kr 92,00

Se også

Adirondack Alcohol Ink - Pearl Mixative, ca. 15ml
Varenr.
TIM22114
Pris
kr 65,00
Adirondack Alcohol Ink - Mermaid, 15 ml
Varenr.
TAL40729
Pris
kr 49,00
Adirondack Alcohol Ink - Mushroom, ca. 15ml
Varenr.
TIM22091
Pris
kr 49,00